Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

Mayıs ayında çıkan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki kanun tasarısı 15 Temmuz’da resmi gazetede çıktı. Detaylarına baktığımızda elektronik iletişime köklü düzenlemeler getirdiğini görebiliriz. Bu Yönetmeliğin tam metnini aşağıdaki linkden indirebilirsiniz. Genel olarak kullanıcıların ön izni alınarak iletişime geçilmesi, pazarlama, reklam iletilerinin gönderilmesi ile ilgili madde ve düzenlemeler içermekte. Yani kullanıcıya “Size pazarlama iletileri göndereceğim kabul ediyor [...]