MERKEZİ İZİNLİ VERİ TABANI (MİV)

Ticari iletişim ve ticari elektronik iletişim hakkında kanun ve Kişisel verilerin korunması kanunu(KVKK) ile markalar elde ettikleri verileri işlemek ve kullanıcıları ile iletişime geçebilmek adına bazı gereklilikleri yerine getirmek ile yükümlüdür.
Revotas tüm işlemlerin eksiksiz ve doğru olması adına MERKEZİ İZİNLİ VERİ TABANI(MİV) adı altında markalara pazarlama veri tabanı tutma, oluşturma ve izinlerini merkezi bir alandan yönetme imkânı sağlamaktadır.

KVKK’ya göre markalar veri işlemek için veri sorumlusunun, veri sorumluları siciline kaydı zorunludur. Ticari iletişim ve ticari elektronik iletişim hakkında kanuna göre “Hizmet sağlayıcı, alıcının ticari elektronik iletiyi almayı reddettiğine ilişkin talebinin kendisine ulaşmasını müteakip üç iş günü içinde alıcıya ticari elektronik ileti göndermeyi durdurur.” Bu iletişimi reddeden kullanıcıya email, sms…vs gibi iletişim araçlarından pazarlama iletişimi kurulamayacağı anlamına gelmektedir.

Bu da tüm iletişim kanallarının tek bir veri tabanından yönetilmesi gerekliliğini doğurmaktadır.
İzinli pazarlama veri tabanını oluşturmak son derece önemli bir konudur. Cezaları sadece firma sahiplerini değil çalışanları da etkilemekte olup, para cezası ile sınırlıdır.

Kaynak:

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK
Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 6563 – 23.10.2014
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 15 Temmuz 2015 – Sayı: 29417
BEŞİNCİ BÖLÜM
Suçlar ve Kabahatler
15 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
idari para cezası verilir.

MERKEZİ İZİNLİ VERİ TABANI (MİV), tüm veri kaynaklarına entegre olur, izin verilerini derler ve veri kaynaklarına geri bildirimlerde bulunarak veri tabanının izin trafiğini kontrol eder.

Kullanıcı sms ya da emailden izinlerini değiştirirse tüm veri kaynaklarına bildirimlerde bulunur.

MERKEZİ İZİNLİ VERİ TABANI(MİV) ile markalar;

İzin Toplama

 • Ticari elektronik ileti ve veri işleme izni toplamak için izin formu oluşturma,
 • Tekli ya da çifte bilgi onayı,
 • Diğer veri tabanları ve kaynaklardan gelen izinleri tutma

İzin Yönetimi

 • Veri işleme bilgi talep formu oluşturma,
 • İzin iptal formu oluşturma,
 • İnteraktif kısa numara üzerinden SMS ile elektronik ileti gönderim iptali talebi toplama,
 • İzinli veri tabanın servise dâhil diğer veri tabanları ile anlık olarak eşitlenmesi
 • Karşı veri tabanlarına bilgi, izin durumu aktarılması.

Güvenlik

 • Maskeleme,
 • Silme,
 • Onaya bağlı işlemler,
 • Çift katmanlı firewall,

Arşiv Yönetimi

 • İzin geçmişini raporlama,
 • Veri tabanı barındırma hizmeti

Olanaklarından yararlanabilmektedirler.

BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

iMac_left