E-Ticaret siteleri için e-Pazarlama çözümleri

Günümüzde internet ortamında insanların belirli sistemler üzerinde gerçek veya sanal ürünleri para karşılığında satın alma işlemi olan e-ticaret yani online satış gittikçe artmıştır.
Fiziksel satışta depolama, mağaza, lokasyon, çalışan eleman vs… gibi bir çok gider söz konusu iken sanal mağazalar ile bu giderlerin çoğu sıfırlanmaktadır.

E-ticaretin daha kolay ve maliyetlerinin düşük olması bir çok girişimciyi cezberken, dikkat edilmesi gereken önemli noktalar ne yazık ki girişimciler tarafından göz ardı ediliyor. Bu sebepten birçok e-ticaret girişiminin açıldıktan kısa bir süre sonra kapandığını görüyoruz.

Yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi, bir e-ticaret sitesinin varlığının yeterli olduğunun düşünülmesidir. Avantaj ve dezavantajları yönünden farklılık göstersede, fiziksel ve sanal mağazaların ortak bir ihtiyacı vardır. Her ikisinin de mutlaka pazarlama ile desteklenmesi gerekmektedir.

Aslında alınacak bazı önlemler ile bunun önüne geçilmesi mümkün. Satış arttırma ve marka bilinirliğinin marka için doğru olarak lanse edilebilmesi için en önemli yöntemlerden biri de email ile pazarlamadır.

Fiziksel satışta da, sanal satışta da aslında takip edilmesi gereken 5 dinamik var, sadece çözüm ve uygulanacak metotlar farklıdır. Aşağıda grafiğini de verdiğim 5 aşama;

• EDİNME(ACQUIRE):, hedef kitlenin belirlenme aşamasıdır.
• CONVERT(DÖNÜŞTÜRME):Tüketicinin müşteri haline gelmesidir.
• GELİŞTİRME(GROW):Müşterinin sonuç odaklı aktivitelerinin (alışveriş…vs) artırılmasıdır.
• ELDE TUTMA(RETAIN):Mevcut müşteri hareketlerinin/aktivitelerinin devamının sağlanmasıdır.
• TEKRAR AKTİVE ETME(RE-ACTIVE):Müşteri hareketlerinin/aktivitelerinin tekrar canlandırılmasıdır.


Küçük işletmeler için Lifecycle Marketing yani yaşam boyu pazarlama döngüsü müşteri büyümesi ve değerini yükseltmek amacıyla kullanılabilecek bir dijital pazarlama çalışmasıdır. Diğer bir tanımla Lifecycle marketing tüketiciye ulaşmak, müşteri dönüştürmek ve sonrasında artık hep müşteri olarak kalmasını sağlamaktır.

Unutmamalısınız ki e-ticaret siteniz sizin mağazanızdır, fiziksel mağazada olduğu gibi amaç buraya tüketiciyi çekmektir. Bunun için ilk aşamada ürününüzle ilgilenebilecek kitleyi bulmak için onlara ulaşabileceğiniz kanalları belirlemek gerekmektedir

Günümüzde sosyal medya bununu yapmanızı sağlayan en geçerli metodlardan biridir. Diğer yöntemler arasında reklam, blog, anket-form çalışmaları ve arama motorları bulunmaktadır. Bu yöntemlerden bir yada daha fazlasını aynı anda yapmak hedef kitlenize daha çabuk ulaşmanızı sağlayacaktır. Revotas tarafından birçok özel yazılım ve uygulamalar ile bu aşama kolayca yapılabilmektedir.

Bu çalışmaların sonunda bu kişilere ait temel bilgileri elde ediyor olmak hedeflenmeli ve tüketiciyi sonraki adımda bu döngünün içerisine tutmak gerekmektedir.

Edinme aşamasından sonra e-mail ilepazarlama sizin en büyük yardımcınız olacaktır. E-mail ile pazarlamada bunun en ucuz ve en etkili yöntemlerinden biridir. Ancak bu aşamada yukarıda saydığımız yöntemler veya sitenize kayıtlı email listeleri dışında yapılan çalışmalar size yarardan çok zarar getirecektir.

Tüketiciyi müşteriye çevirmek için indirimli ürün, hediye çekleri gönderilerek, sonuçları analiz edebilmelidir. Doğru stratejiye ulaşmak için mutlaka ölçümleyebileceğiniz sistemlere ihtiyacınız bulunmaktadır. Bu sayede startejinizi değiştirebilir, farklı kampanyalar geliştirerek müşteri sayınızı artırabilirsiniz.

Altyapımızda otomatize edilebilen uygulamalardan biri olan “Arkadaşına kod gönder” ile de önemli pazarlama yöntemlerinden biri olan ağızdan ağıza pazarlama sağlayabilirsiniz.

Satışları artırmak için(grow) 2 al bir öde kampanyaları yapabilirsiniz. Sitenize gelmiş ama alışveriş yapmamış kullanıcılarınıza otomatik indirim kodu gönderme kampanyaları yapabilirsiniz.
Periyodik e-bülten gönderip içeriğini kullanıcının cinsiyet, adresine göre özelleştirebilirsiniz.

Müşterilerinizi elde tutmak için(retain) doğum günlerini hatırlayıp özel hediyeler verebilir, jestler yapabilirisiniz. E-bültenlerinizde sadece ürün yerine , üyelerinizin takip edeceği konulardan, ip uçlarından bahsedebilirsiniz.

Tekrar tekrar ürün satmak için de(reactive) sitenize uzun süredir login olmayan üyelerinize öneriler, indirimler sunabilirsiniz.

Ve yukarıdaki tüm aşamaları otomatize etmek, detaylı raporlar ile analizler yapmak, hedef gruplar belirlemek, dinamik ve özelleştirilmiş kampanyalar yaratmak günümüzde artık mümkün.

Tüm bu aşamaları için uzmanları ile planlayıp başlamak ve senaryoları daha siteniz açılmadan belirlemek, rapor ve analizler sonucu süreç sırasında ufak değişiklikler ve stratejinizde modifikasyonlar yapmak doğrudur.

Genelde bu aşamalar hesap edilmediğinde süreç ortasında bütçe yetersizlikleri ve zararlar görülmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *