E-mail marketing programlarının başarısı

Marketing programlarının başarısı, gittikçe özelleşen ve müşteri tarafından gönderilmesi kabul edilen (opted-in) seri pazarlama teklifleri ve mesajlar sayesinde geniş kitlelere hitap etmeyi mümkün kılmasından kaynaklanmaktadır. Kısaca spam, bir şeyi olabildiğince yayma fikri üzerine kuruluyken başarılı e-marketing için dar ve hedefe yönelik seçim yapmak son derece önemlidir.

Spam’e karşı neler yapılmaktadır?

Şu an başlatılan ve devam etmekte olan bazı girişimler ve teşebbüsler:

  • İnternet servis sağlayıcıları, ticari ve özel alıcılar tarafından içerik filtrelemesi
  • Devamlı ve geçici blacklisting (göndericiyi kara listeye alma)
  • Sektörel girişimler, örneğin:

Teknolojik çözümleri tanımlamak üzere; kendini adapte eden filtreleme (veya machine learning teknolojisi) politikaları ve prosedürleri, resim bloklama veya filtreleme, reddedici yanıt mekanizmalarının dahil olduğu konularda internet servis sağlayıcı birleşmeleri.

NAI Email Service Provider Coalition (NAI Email Servis Sunucuları Koalisyonu, ESPC). 37 üyeden oluşan bu birleşme spam’in sürekli artmasına ve gittikçe büyüyen iletebilirlik sorununa karşı çözümler geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu birleşmenin üyeleri ABD pazarının tümünü temsil eden yaklaşık 250.000 müşteriye toplu mail gönderim hizmeti vermektedir. ESPC şu an yasama yetkisi olan organlar, yeni teknolojiler ve endüstri standartları yardımıyla spam ve iletebilirlik sorunlarına yönelik çözümlerin üretilmesi için çalışmaktadır. Revotas, ESPC’nin aktif üyesidir.

Devlet ve federal yasalarında kanunlaştırılması ile hedeflenenler:

  • E-posta gönderimini engelleyen listelerin yürürlüğe sokulması
  • Konu bölümünde “ADV” (advertisement = reklam/tanıtım) ibaresinin  kullanılması
  • Double opt-in zorunluluğu (örn. alıcının iki kere “onaylıyorum” kutucuğunu tıklaması)

E-pazarlamacılar için spam’i engellemenin zorlukları

Spam’i engellemek tam anlamıyla bilim dalı değildir. Ciddi e-pazarlamacıların mesajları sıkça “false positive” (bir verinin doğru olmasına rağmen hatalı olarak okunması) olarak kaydedilir ve yanlışlıkla bulk veya spam klasörlerine girer vs. Bu durumu engellemek, farklı spam engelleme politikalarının, prosedürlerinin ve teknolojilerin çelişkili ve tutarsız uygulamalarından ve kullanımlarından dolayı devlet, eyalet ve uluslararası düzeydeki yasama inisiyatiflerin büyük farklılıklarından dolayı oldukça zordur.

E-mail marketing programlarının başarısı

Sonuç olarak temel sorun devam etmektedir:

Çoğu ABD sınırları içerisinde bile bulunmayan spammer’lerin kimliğinin ne şekilde saptanabileceği ve bu kişilerin ne şekilde kontrol altına alınabileceğidir. Ne yazık ki şu an mevcut olan çözümler bu sorunu ortadan kaldıracak kadar geniş çaplı değildir. Dolayısıyla ciddi e-pazarlamacılar, gönderilen e-maillerin iletebilirliğini sağlamak ve arttırmak adına monitörlemeye ve açılımlarını ve mesajlarını spammer’lerinkinden farklı kılmaya yönelik çalışmalarını devam ettirmek zorundadırlar.

One thought on “E-mail marketing programlarının başarısı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *