B2B vs B2C E-mail Kampanyaları

Business-to-business (B2B)  ve business-to-consumer (B2C), şirketinizin ürünü/hizmeti kuruma ya da tüketiciye sunmasına göre email marketing tarzları değişmektedir, bunun en önemli nedeni hedeflerinin ya da amaçlarının farklı olmasıdır. Örneğin 2010 araştırma sonuçlarında, B2Clerde genel amaç potansiyel müşterilerin ilgilerini çekmek ve bu doğrultuda satışı artırmak olarak görülmektedir. B2Bde ise bayi ağı ile iletişim ve kurumsal iletişim önem kazanmaktadır. Hedeflerde site trafiğini ya da marka bilinirliliğini artırmak iki grup arasında büyük farklılıklar göstermektedir.

Bu farklılıklar mail gönderilerinde de kendini gösterir. Mailin gönderi zamanı, başlık, içerik ve özelleştirme yaparken dikkat edilecek noktalar her iki kanal için değişmektedir. B2Blerde mail açılma tıklanma oranları, B2Clere göre çok daha yüksektir ama gönderi adetleri de bir o kadar düşüktür.

Kurumlara hizmet veren bir şirketseniz gönderilerinizi haftanın başında yapmalısınız, mail içeriği sade, yalın ve temiz olmalıdır, asla sevgili şeklinde hitap etmeyiniz. B2Clerdeki ROInin %29 olduğunu unutmayınız. Bu oran B2Clerde %256dır.


Doğru hedef kitle ve doğru iletişimle sizde markanız için bu geri dönüşü sağlayabilirsiniz !

Aşağıda veritabanını büyütmede en etkili taktiler üç grup arasında karşılaştırmalı verilmiştir.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *