Yeni e-ticaret kanununun şirketlere getirdiği sorumluluk ve yükümlülükler
İnternet üzerinden ticaret yapanları ve tüketicileri yakından ilgilendiren, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı ve 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girecek.  Bu kanun ile getirilen belli başlı değişklikler şu şekildedir;

5 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun aksine bir düzenleme olmazsa, 1 Mayıs 2015 tarih itibari ile yürürlüğe girecek. 1 Mayıs’tan itibaren, elektronik ticaret sitelerinin müşterileri ile iletişimini bu kanuna göre düzenlemesi gerekiyor.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığın’ın resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruya veGümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli‘nin, yazılı açıklamasına göre ilgili kamu kuruluşları
ve özel sektör temsilcileriyle yapılan toplantılar sonucunda hazırlanan yönetmelik taslaklarının tamamlandı. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, “Elektronik Ticarette Sözleşme ve Siparişler Hakkında Yönetmelik Taslağı” ve “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Taslağı” adlarıyla toplam iki yönetmelik taslağı kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Elektronik Ticarette Sözleşme ve Siparişler Hakkında Yönetmelik Taslağı için tıklayınız.

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Taslağı için tıklayınız.

Uygulama yönetmelikleri henüz taslak aşamasında olduğu için, yürürlükte değildir.

Ticari elektronik iletiler

1 Mayıs tarihi itibariyle, telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli ticari iletiler alıcıların önceden onayı alınmadan (Opt-in) gönderilemeyecek. Gönderilen ticari elektronik iletinin içeriğinin de alıcıdan alınan onaya uygun olması gerekiyor.

Ancak alıcının, iletişim bilgilerini kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla vermesi halinde temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için onay alınmasına gerek kalmayacak.

Ticari iletide ayrıca hizmet sağlayıcıya ait bilgilerin ve iletişim bilgilerinin (telefon, faks, e-posta, KEP, MERSİS vb.) bulunması zorunludur.

Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmadan da ticari elektronik ileriler gönderilebilecek.

Alıcılar istedikleri zaman, hiçbir sebep göstermeksizin ticari elektronik ileti almayı reddedebilirler. Red bildirimi imkanını gönderilen her ticari elektronik iletide yer almalı ve hizmet sağlayıcı, bu red bildirimini ticari elektronik iletişimde bulunduğu elektronik iletişim araçları ile kolaylıkla ve ücretsiz olarak yapmasını sağlayacak. Red talebinin ulaşmasından itibaren 3 gün içerisinde, hizmet sağlayıcı ticari elektronik ileti göndermeyi durdurmalı.

İşletmeciler; kendi sundukları hizmetlere ilişkin olarak abone ve kullanıcılarla, önceden izinleri alınmaksızın otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması suretiyle doğrudan pazarlama veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla istek dışı haberleşme yapamayacak. İşletmeler, siyasi propaganda faaliyetinde de bulunamayacaklar.

Kişisel verilerin güvenliği

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından, ticari elektronik iletilerle elde edilen kişisel verilerin güvenliğinden ve saklanmasından hizmet sağlayıcılar sorumlu olacak. Bu kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ve amacı dışında kullanılmayacak.

Hizmet sağlayıcılar, sözleşmelerin elektronik iletişim araçları ile yapılmasından önce şirket ünvanı, adres, telefon, faks, e-posta, KEP, MERSİS No. gibi kendilerini tanıtıcı güncel bilgileri alıcıya sunacaklar.

Sözleşmenin elektronik iletişim araçları ile yapılması halinde, hizmet sağlayıcı ödenecek toplam bedeli ve sözleşmenin şartlarını siparişin onaylanmasından ve ödemenin yapılmasından önce alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlayacak.

Hizmet sağlayıcı, siparişin alındığını elektronik iletişim araçları ile alıcıya teyit edecek.

Bazı detaylar

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce özellikle ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla izin alınan iletişim adreslerine gönderim yapmaya devam etmek için kullanıcılardan yeniden izin almaya gerek yok.

Hizmet sağlayıcıların ve elektronik ticaret şirketlerinin bu aşamada, veri tabanlarını inceleyip eğer izinsiz ticari elektronik ileti gönderdikleri iletişim adresleri varsa, ya o iletişim adreslerine ileti göndermeye son vermeleri veya her bir alıcıdan tek tek izin almaları gerekiyor.

Özetle kanunun yürürlüğe girdikten sonraki dönemde toplanacak tüm iletişim bilgileri usulüne ve kullanım amacına uygun olarak izin alınmalı, izin alma ve red altyapıları kurulmalı ve elektronik ticari iletilerin bu izinlere uygun olarak gönderilmeli.

Son olarak, unutmayın ki kanunda sayılan hususlara uymayanlara uygulanacak idari para cezaları da kanunla birlikte yürürlüğe girecek. Bu hususlara uymayan veya kimden gönderildiği belli olmadan mesaj veya ileti gönderenlere 1.000 TL ile 10.000 TL arasında idari para cezası kesilecek. Ticari elektronik iletilerin bir defada birden fazla kişiye onayları alınmadan gönderilmesi halinde para cezası 10 katına kadar artırılacak. Alıcılardan toplanan gizli bilgilerin saklanması hizmet sağlayıcıların sorumluluğunda olacaktır ve bu bilgilerin paylaşılması veya amacı dışında kullanılması halinde hizmet sağlayıcılara 1.000 TL ile 5.000 TL arasında idari para cezası verilecek.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı indirmek için tıklayın.

Kaynak: EticaretMag