İşlemsel Mesajlar

Kullanıcı üye olduktan sonra konfirmasyon yada onay mesajının müşteriye gönderilmesidir.
Genelde herhangi bir takip yada hedefleme yapılmaz. Kullanıcılar uzun bir süre pazarlama mesaj almazlar. Aldıkları zamanda herhangi bir takip ve ölçümleme yapılmadığı için hedefe yönelik olmaz.

Otomatik Mesajlar (Auto)

Markalar üyelik,konfirmasyonun mesajı sonrasında tüm kullanıcılarına pazarlama emailleri ve sınırlı özelleştirme yapılması. (İsim, Soyad, Doğum Tarihi vb.)

Her ne kadar kullanıcıdan üyelik sırasında bir takım sınırlı kullanıcı bilgisi alınsada segmentasyon yapılmadan gönderilen mesajlar. Genellikle basit bir otomasyon ile demografik dataya yada davranışa göre hedefleme yapmadan aynı kanaldan, aynı mesajı, aynı anda gönderilmesi. Bu tür bir işleyişte kullanıcıya yönelik olmadığından açılma ve tıklanma oranları kötü gözükmemesine rağmen bu tür emaillerin satışa dönüşme oranları düşük olmakta.

Interaktif Pazarlama Otomasyonu

Marka tüm pazarlama planlarını önceden belirleyip interaktif pazarlama otomasyonun güçlü yanlarını kullanarak kullanıcılardan hedeflemek istediği demografik ve davranışsal bilgileri onları rahatsız etmeden alır.

Bu şekilde atılan her mesaj kullanıcıya özel onlarla alakalı olan ve alışverişe teşvik eden mesaj olur. İnteraktif pazarlama otomasyonu avantajlarını kullanarak müşterinin aktivite, ürün ve alışveriş tarihçesi veritabanına kayıt edilmeye devam edilir. Bu şekilde alışveriş döngüsü içinde bir müşterinin daha hızlı ilerlemesini ve döngünün dışına çıkmış olanları yeniden alışveriş döngüsüne çekmeyi sağlayabilirsiniz.

Bu 3 çeşit mesajın farklarını daha iyi anlayabilmeniz için aşağıdaki grafiğin yardımcı olacağına inanıyorum.