Her gün daha da gelişen online dünyamız büyüyor. Ve bu dünyada gezinirken iz bırakmamak inanın mümkün değil. Kullanıcılar, alışveriş ya da herhangi bir işlem yapmasalar bile e-ticaret sitelerini ziyaretleri sırasında görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi, site gezinme alışkanlıkları, lokasyon, IP, zaman bilgisi gibi kişi ile eşleştirilebilecek bilgiler çerezler vasıtasıyla toplanıyor. Sayfa kapatılsa bile yine tarayıcıya atılan cookieler sayesinde izleme devam ediliyor. Bununla birlikte üyelikte veya alışveriş sırasında  kullanıcılardan ad, soyad, adres, telefon, ödeme bilgileri, ilgi alanları gibi bilgiler doğrudan alışveriş sırasında ya da üyelik oluşturma kapsamında isteniyor.

Şirketlerin kişisel veri işlemesi, saklaması, yok etmesi, veri güvenliği, veri siciline kayıt, veri sahibinin taleplerinin yerine getirilmesi gibi hususlarda kendi bünyelerinde bir mekanizma oluşturmaları, mevcut verileri sınıflandırırken, gelecekteki kişisel veri işleme faaliyetlerini toplamadan başlayarak kanunda öngörülen sistematik içerisinde gerçekleştirmesi yaptırımlara maruz kalmamak için büyük önem arz etmektedir.

KVKK’ya göre markalar veri işlemek için veri sorumlusunun, veri sorumluları siciline kaydı zorunludur.  Ticari iletişim ve ticari elektronik iletişim hakkında kanuna göre “Hizmet sağlayıcı, alıcının ticari elektronik iletiyi almayı reddettiğine ilişkin talebinin kendisine ulaşmasını müteakip üç iş günü içinde alıcıya ticari elektronik ileti göndermeyi durdurur.”  Bu iletişimi reddeden kullanıcıya email, sms…vs gibi iletişim araçlarından pazarlama iletişimi kurulamayacağı anlamına gelmektedir.

Bu da tüm iletişim kanallarının tek bir veri tabanından yönetilmesi gerekliliğini doğurmaktadır.

İzinli pazarlama veri tabanını oluşturmak son derece önemli bir konudur. Cezaları sadece firma sahiplerini değil çalışanları da etkilemekte olup, para cezası ile sınırlıdır.

Platformumuzda tüm kaynaklarınıza entegre olarak merkezi pazarlama izinli veri tabanınızı oluşturmayı hedefliyoruz. İlk olarak web sitesine, mağaza entegrasyonuna ve sms ile tüm datanın toplandığı big datayı oluşturmak tüm bilgileri tek bir çatı altında toplamak öncelikli hedeflerimizden oluyor. Dolayısı ile kullanıcı herhangi bir kanaldan iletişimi kesmek istediği taktirde bilgiyi tutup kişi hangi iletişim kanalından ulaşılmamasını istiyor ise o kanal ile olan bağını kesiyoruz. Bu arada markalara izin ve iptal formu oluşturma, izin geçmişini raporlama ve barındırma, onaylanan izinlere bağlı olarak aksiyon alma gibi birçok hizmeti sunuyoruz.