CRM Nedir?

Günümüzde bazı markaların pazarlama, satış ve destek noktalarında stratejik olarak iyi kullandığı yine birçok markanın yeni keşfettiği bir konu ve son zamanlarda çok sık duymaya başladığımız bir terim “CRM” ( Customer Relationship Management ) Türkçeleşmiş hali ile “Müşteri İlişkileri Yönetimi”…

CRM müşteri ilişkileri yönetimi yapılabilen bir yazılım olarak ele alınsa da uygulamada yazılım ötesine geçen önemli, çift yönlü bir süreç ve yaklaşımdır. Müşteri verilerinin toplanması ilk aşamayı;  bilgilerin değerlendirilmesi, müşteriyi anlama ve anlamlı bir iletişim kurarak sadakatin arttırılması ikinci aşamayı oluşturur, bu doğrultuda müşteriyi etkileyerek karlılık elde etmek ise üçüncü aşamayı oluşturur.

CRM NEDİR?

Teknolojik gelişmelerle birlikle bireye yönelik ürün ve hizmet sunmak artık mümkün,  doğru ürünü doğru hedef kitleye zamanında ulaştırdığınızda müşteri memnuniyeti ile birlikte satışlarınızdaki artışı izleyebilirsiniz. Bu noktada CRM alt yapısı sizi en etkili şekilde yönlendirecektir. Doğru analizlerle hedefleme yapmanız yeterli olacaktır.

Bunun yanında doğrudan pazarlama yöntemlerinden hangisini kullanıyor olduğunuz ölçümleme için büyük önem taşıyor. E-mail marketing ile CRM odaklı bir çalışma yaparak bu analize ulaşmanız mümkün.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *