Email Marketing Terimleri

Email marketing sektöründe kullanılan terimler size yabancı gelebilir. Bu konuda sizlere destek olabilecek terimleri paylaşıyorum.

I. Whitelist: Email marketing hizmeti veren firmalar tarafından veya bireysel  olarak ISP’ler (internet servis sağlayıcı) ile “güvenli gönderici”  listesine eklenmek için yapılan bir başvurudur.  Bu başvuru sayesinde  ISP’ lerde IP’niz için belirli ayrıcalığa sahip olabilirsiniz ancak yinede inbox ‘a ulaşmada bir garantisi yoktur. Ayrıca kullandığınız IP nin dışarıdan erişime kapalı ve statik olmasına dikkat etmelisiniz.

II. Blacklist: Blacklist (kara liste) spam gönderimi yapan,virüs saldırısı gibi yasal olmayan işlemler yaptığı belirlenen ve buna karşılık önlem almak için IP adreslerinin tutulduğu bir listedir. (daha detaylı bilgi için tıklayın)

III. Bounceback: Bir alıcının posta kutusuna emailin ulaşmaması reddedilmesi durumudur. 2 çeşit bounceback bulunur.

1. Softbounce: Genellikle geçiçi bir problemdir. kampanyanızın gönderimi  yapıldığında email adresi teyit edilir, ama yinede teslim edilemez. Alıcının posta kutusu dolu olabilir, posta sunucusu geçiçi askıya alınmış olabilir veya bağlantı kesilmiş olabilir.

2. Hardbounce: Kalıcı teslim edilemeyen  adresler için bir mesajdır. Adres hatalarından kaynaklı bounceback ler  kendi aralarında 2 ye ayrılır.

a) Bad username: @[at] işareti öncesi hatalı var olmayan kullanıcılar için kullanılır. Örneğin; xxx@hotmail.com  adresinde hotmail.com domain aktif ancak böyle bir kullanıcı olmadığında bu terim kullanılır.

b) Bad domain : @[at] işareti sonrası hatalı var olmayan domainler için kullanılır.

IV. Response Rate: Click-Through Rate ile hemen hemen aynı anlama gelir özellikle ROI hesaplamalarında kullanılmaktadır. Ayrıca tamamlama ve geri dönüş oranı olarakta bilinmektedir. Genellikle yüzdesel olarak ifade edilir. Örneğin: 1000 email adresine yapılan gönderimde 257 adres geri bildirimde bulundu ise ozaman yanıt oranı % 25,7 olacaktır.

V. Spam Trap : Spam gönderimleri  tespit edebilmek için ISPler belirli listeler kullanmaktadır.  Bir email adresi spamtrap olarak listede ise ve  bu adrese gönderim yapıyorsanız ISP sizin spam yaptığınız kanaatine varacaktır, akabinde gönderimleriniz yüksek ihtimalle bloklanıyor olacaktır. Bu adresler bounceback olarak geri dönmezler ve yüksek volümlü listeler içinde  bulunması zordur. Bu nedenle izinli listelere gönderim yapmak önemlidir.

One thought on “Email Marketing Terimleri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *